Nibe Kirkes Kammerkor består af 20 - 25 sangere i alderen 20-75 

Koret synger et meget blandet repertoire.
Koret medvirker ved koncerter, kulturnat, gudstjenester mv. 
Vi øver hver onsdag kl 19-21 i Sognegården

.

 

Synger du rent og har lyst til at være med ?

 

Kontakt da korets dirigent.

Torben Fogde Larsen: 28741153  torben@nibekirke.dk