Provst og Præster

 

Gerda Neergaard Jessen

Sygehusvej 2. 9240 Nibe

98351035

gnj@km.dk

 


Tine Junker Dalgaard

Thit Jensens vej 12. 9240 Nibe

20462425

tjd@km.dk


Elisabeth Linde Førgaard Hildestad

Nørholm Præstegård

Nørholm Bygade 46

9240 Nibe

tlf: 98341207 / 21242318

email: elhi@km.dk

 

Folkevalgte

 

Formand 

Jesper Have 

Anna Anchers Vej 92. 9200 Aalborg SV
22 79 30 40
jesperhave82@gmail.com

 


Næstformand 

Albert Fristrup Andersen

Skalledamsgårdsvej 2. 9240 Nibe
98 35 17 43 / 20 11 47 43
albertf.and@gmail.com


Kasserer 

Niels Pedersen

Søndergade 45 B.  9240 Nibe.
98 35 24 97 / 26 64 95 03

np@advonibe.dk


Kirkeværge Nibe 

 

Niels Th Janum
Rosenparken 47. 9240 Nibe

98 35 33 59
nielsth.janum@gmail.com


Kirkeværge Vokslev

Albert Fristrup Andersen                                                                                                  skalledamsgårdsvej 2. 9240 Nibe

98 35 17 43 / 20 11 47 43
albertf.and@gmail.com

 


Sekretær

Birgit Mehl Kristensen                                                                                                                                   

Thit Jensens vej 1.  9240 Nibe                                                                                                                   

21492009                                                                                                                              kristensenbirgitmehl@gmail.com


Vita  Skammelsen

Johan Skjoldborgsvej 7. 9240 Nibe
98 35 19 94  

v.sk@live.dk

                                                                                                                             


Rita Hyldahl

Høje Nibe 35. 9240 Nibe 

98 35 19 89

rita.hyldahl@webspeed.dk     

 


                                                                                                 

Yvonne K. Madsen

Hans Poulsensvej 1. 9240 Nibe

98 35 16 13
yvonnekmadsen@gmail.com

 


Anna Marie Buus Jensen

Keldbakgårdsvej 6. 9240 Nibe

98 35 37 80
am@keldbakgaard.dk

 


Kontaktperson

Jens Niss

Binderupvej 21 Vokslev 9240 Nibe

98351168

jens@niss.dk

 


Karin Munk

Gl Tårupvej 5 Tårup 9240 Nibe

60124496

husmunk@gmail.com

 

 


Jette Skinnerup

Nørbæksgade 75  9240 Nibe

26181271

jetteskinnerup@hotmail.com

 


Medarbejderrepræsentant

Kirsten Schøler 

 

kis@km.dk