Torsdag d. 6. maj 2021, kl. 18:15
Menighedsrådsmøde
Sted Kirkestræde 6, 9240 Nibe