Torsdag d. 2. juni 2022, kl. 18:15
Menighedsrådsmøde
Sted Sognegården, Kirkestræde 6, 9240 Nibe